top of page

Psychoterapie
Hypnoterapie           
NLP  EFT                                                       Mgr. Helena Berounská (Grygarová)

Gestalt psychoterapie 

Terapie, kterou nabízím, se nazývá Gestalt terapie. Zakladatel této humanisticky orientované terapie jednou řekl: "Netlač řeku, teče sama".

 

Gestalt terapie vidí člověka jako jeden celek, protože tělo, emoce a vědomí nemohou být odděleny. Je známo, že snažíme-li se něco těžkého vyřešit, pouhé přemýšlení o tom stačí k tomu, aby i tělo reagovalo napnutím svalů, únavou, někdy

i bolestí. Čím více se snažíme silou něco vymyslet či změnit, tím hůře se nám to daří. Když chceme tlačit řeku, nefunguje to.

 

Gestalt terapie věří, že změny nelze docílit silou, ale přijetím sebe a situace, ve které jsme. Abychom se mohli pohnout z místa, potřebujeme si nejdříve uvědomit, jak se cítíme, jaké signály k nám přicházejí z našeho těla a jak o sobě a situaci uvažujeme. Potřebujeme porozumět našim potřebám i tomu, jak se je snažíme naplňovat v našich vztazích a životěDíky tomuto uvědomění jsme potom schopni vidět nové možnosti a učinit změny v našem životě, po kterých toužíme.

 

Jako gestalt psychoterapeut vám pomohu prozkoumat vaše pocity, tělesné prožívání a myšlenky v přítomném okamžiku. Znamená to, že když budeme mluvit o věcech, které se udály v minulosti či se mají udát v budoucnosti, zaměříme se na to, jak je vnímáte tady a teď, když o nich mluvíte a jak tím utváříte svůj život. 

Lidé se někdy ptají, proč je rozhovor s terapeutem účinější, než rozhovor s přítelem. S terapeutem můžete vybudovat velmi dobrý podporující vztah založený na důvěře a zároveň vědět, že tento vztah není součástí vašeho každodenního života. Znamená to, že můžete být sami sebou a můžete i experimentovat s vyjadřováním vašich pocitů a myšlenek bez jakékoliv obavy z hodnocení. Terapeut je také trénovaný k tomu, aby vás podporoval a provázel skrze obtížné oblasti ve vašem životě a pomohl vám vyrovnat se s těžkými emocemi, které by jste možná nechtěli zcela vyjádřit před svým přítelem. 

....................................................................

bottom of page