top of page

Psychoterapie
Hypnoterapie           
NLP  EFT                                                        Mgr. Helena Berounská (Grygarová)

NLP

 

Jednoduše vyjádřeno Nerolingvistické programování (NLP) nás učí, jak využít náš mozek efektivněji a mít lepší kontrolu nad myšlenkami a pocity, aby nám to bylo prospěšné. Za použití jednoduchých technik, které pracují s představivostí a jazykem, je možné vytvořit nová neurologická spojení

v mozku. Ta potom umožní nově přistupovat ke starým problémům, využít naše vnitřní zdroje, které nám nebyly v danném kontextu dostupné a vidět nové možnosti a volby. NLP je efektivní např. pro snížení nadváhy,  zanechání kouření, fobie, úzkosti, nízkou sebedůvěru, trému ze zkoušek či mluvení na veřejnosti a mnoho dalších problémů.

 

EFT

 

Emotional Freedom Technique neboli technika emoční svobody se někdy nazývá psychologická akupresura. Klient poklepává na akupresurní body, které jsou převážně na tváři a rukou a v tu samou dobu hovoří o svém problému, čímž uvolňuje blokády v energetickém systému těla. Tím se obnoví přirozený tok energie v těle a negativní emoce mohou odejít. EFT napomáhá např. při léčbě fobií, deprese, úzkosti, závislostí, snižování hmotnosti, post traumatickém syndromu, nízkém sebevědomí a stresu.

 

Práce s časovou osou

 

Práce s časovou osou se odvinula z hypnoterapie a NLP. Jendoduše řečeno pomáhá uvolnit

a nechat odejít pocity a přesvědčení, které mohou být i nevědomé a negativně ovlivňují náš život, protože na jejich základě vnímáme a utváříme naší realitu. Při práci s časovou osou dojde k tomu,

že vzpomínky z minulosti zůstávají, ale negativní emoce a přesvědčení na ně navázané jsou uvolněny a neblokují dále náš život v přítomnosti a budoucnosti. Zároveň se tyto události stanou zdrojem, ze kterého se můžeme učit a získat podporu. Po celou dobu je uchováván dostatečný emocionální odstup, takže nedochází ke znovuprožívání událostí z minulosti. 

 

Lidé se někdy obávají zkusit něco nového, co neznají. To je velmi přirozená reakce. Vždy každou techniku předem vysvětlím a je na klientovi, zda  se pro ni rozhodne. Je mnoho cest a pro mě jako terapeuta je na prvním místě důležité, aby se klient cítil bezpečně a svobodně. Tudíž respektuji individualitu každého člověka a jeho potřeby bez jakéhokoliv hodnocení.

bottom of page