top of page

Psychoterapie
Hypnoterapie           
NLP  EFT                            Mgr. Helena Berounská (Grygarová)

Jaký druh terapie je pro vás vhodný?

Vede se mnoho diskuzí, jaký druh terapie je nejefektivnější. Jsou to spíše dlouhodobější terapie, nebo ty krátkodobé, zaměřené více na dosažení konkrétních cílů? 

 

Jeden z argumentů podporujících dlouhodobější terapie zní, že opravdová a hluboká změna v životě člověka vyžaduje čas. Je potřeba bezpečné prostředí založené na důvěře, ve kterém vztah mezi klientem a terapeutem hraje zásadní roli. Zastánci krátkodobých terapií na druhou stranu říkají, že některé změny se mohou udát velmi rychle za pomocí různých technik, které jim napomohou, pokud je vytvořen dostatečný vztah důvěry mezi klientem a terapeutem.

 

Věřím, že záleží na jedinci a na problému se kterým přichází. Každý je jedinečný a co je dobré pro jednoho člověka, nemusí být přínosné pro druhého. Pro mě je důležité vnímat každého člověka jako lidskou bytost, která žije nejlépe, jak v dané chvíli umí. Není ji třeba opravovat, aby byla lepší, ale pochopit a najít společně způsob, jak by mohl člověk žít spokojenější život a mít dobrý vztah sám se sebou. K tomu propojuji různé terapeutické přístupy po dohodě s klientem. Vycházím z Gestalt terapie, kterou doplňuji hypnoterapií, EFT, NLP a prací s časovou osou (pro konkrétní vysvětlení jednotlivých přístupů klikněte prosím na příslušné pole v menu).

 

 

Jak se rozhodnout?

Při našem setkání se mě můžete více doptat na jednotlivé přístupy. Ráda přirovnávám proces terapie ke Kolumbově cestě přes oceán. Kolumbus neočekával, že objeví Ameriku a své plány musel přizůsobovat aktuálním podmínkám. Musel také projet několik bouří a vyrovnat se s nepřízní počasí. Ale nakonec objevil nový kontinent! Jsem tady pro vás, abych vás provázela na vaší cestě, kamkoliv vás zavede.

bottom of page